Informacja

w związku z wykorzystaniem do komunikacji środków porozumienia się na odległość

Na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o radcach prawnych oraz uchwalonych na jej podstawie – Kodeksu Etyki Radców Prawnych oraz Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego informuję, iż w porozumiewaniu się na odległość należy zwrócić uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z poczty elektronicznej i prowadzeniem korespondencji między klientem a radcą prawnym za pomocą tego kanału komunikacji. Na Państwa życzenie możliwe jest ustalenie innych sposobów zabezpieczeń korespondencji mailowej niż podstawowego, np. zabezpieczenie załączników do wiadomości e-mail hasłem, szyfrowanie załączników a nawet szyfrowanie całej treści wiadomości np. poprzez użycie kluczy GPG